مقاله های جراحی لاپاروسکوپی

گاید لاین های مراقبت های حین اعمال باریاتریک
گاید لاین های مراقبت های حین اعمال باریاتریک

گاید لاین های مراقبت های حین اعمال باریاتریک

Laparoscopy-Assisted Gastrectomy for Early Gastric Cancer Is Safe and Effective in Elderly Patients
Laparoscopy-Assisted Gastrectomy for Early Gastric Cancer Is Safe and Effective in Elderly Patients

Submitted for publication March 22, 2009 Journal of Surgical Research 158, 30–32 (2010)

Laparoscopic surgical techniques in patients with hepatic hydatid cyst
Laparoscopic surgical techniques in patients with hepatic hydatid cyst

2007No 80, Cuiyinmen, Linxia Rd, Chengguanqu, Centre of Laparoscopic Surgery, Second Hospital, Lanzhou University, Gansu Province, PRC 730030

Laparoscopic Surgery Performed Through aSingle Incision: A Systematic Review of theCurrent Literature
Laparoscopic Surgery Performed Through aSingle Incision: A Systematic Review of theCurrent Literature

2011 by the American College of Surgeons ISSN 1072-7515/11/$36.00 Published by Elsevier Inc. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2010.09.008

Laparoscopic liver resection for localized primary intrahepatic bile duct dilatation
Laparoscopic liver resection for localized primary intrahepatic bile duct dilatation

The American Journal of Surgery (2010) 199, 131–135

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15   Next