امکانات و تجهیزات مرکز

تاریخ : 11 اسفند, 1394 , نویسنده : ادمین , بازدید : 4232
بخش : امکانات مرکز

سالن کنفرانس

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

اتاق جراحی حیوان

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

اتاق عمل Core

شرح : سیستم اتاق عمل یک پارچه با قابلیت انتقال تصویر اتاق عمل جراحی به شبکه جهانی وب و کنترل کلیه پارامترهای جراحی از طریق سیستم مرکزی به صورت Voice control and Fingertouch

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

مولاژ

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

اتاق بیهوشی

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

سالن پذیرایی

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments

کلینیک چاقی

شرح :

Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments Laparoscopy Surgery Training Center Equipments