سنگ کیسه صفرا و جراحی لیزری !؟؟

سنگ کیسه صفرا و جراحی لیزری !؟؟
تاریخ : 28 آذر, 1389 , نویسنده : ادمین , بازدید : 34869
بخش : اخبار و رویدادها

سنگ های کیسه صفرا از بیماریهایی شایع می باشد که تنها درمان قطعی برداشتن کیسه صفرا و به اصطلاح کوله سیستکتومی می باشد.مصرف دارو در درمان سنگ کیسه صفرا جایگاهی ندارد وگاه مصرف داروهایی که سبب شکستن سنگ های کیسه صفرا می شود سبب خرد شدن وکوچک شدن سنگ ها شده و سنگ های ریز وارد مجاری صفراوی میشوندکه این امرمنجر به انسداد صفراوی وایکتر ( زردی) و مشکل تر شدن درمان می گردد. تنها روش استانداردی که در تمام دنیا مورد تایید می باشد جراحی کیسه صفرا با روش لاپاروسکوپی می باشد. در جراحی لاپاروسکوپی کیسه پس از ایجاد 3یا 4 سوراخ 0.5-1 سانتیمتری با دوربین های مخصوص واردشکم شده و توسط وسایل و سیستم های پیشرفته عمل جراحی جهت بیماران انجام می شود . باتوجه به اینکه در این روش از دوربین های خاص استفاده می شودو امکان بزرگنمایی تا 18برابر وجوددارد، دید جراح بسیار بهتراز جراحی باز می باشد واحتمال چسبندگی بعداز عمل بسیارکمتراست وبیمار پس از عمل زودتر می تواند شروع به خوردن کند . با توجه به اینکه جراحی لاپاروسکوپی کیسه صفرا با ایجاد سوراخ هایی کوچک انجام می شود، برخی تصورمی کنند که نوعی جراحی لیزری است . باتوجه به اینکه جراحی لاپاروسکوپی یک روش جدید و متفاوت با جراحی باز می باشد،لازم است جراحی که میخواهد با این روش عمل جراحی را انجام دهد، آموزش کافی دیده و مهارت کافی داشته باشد.